Mitä me teemme

SUSINNO on lyhenne sanoista sustainable innovation eli työstämme kestäviä keinoja uudistua.  Susinno on perustettu Lappeenrannan teknillisen yliopiston spin-offina 2008. Halusimme kaupallistaa yliopistomaailmassa kehitettyjä menetelmiä organisaatioiden kehittämiseksi.

 

Erilaiset haasteet vaativat erilaisia lähestymistapoja. Siksi katsomme asiakaskohtaisesti millaista lähestymistä heidän haasteensa vaatii. Käytössämme on laaja valikoima luovia ja taidelähtöisiä ideointimenetelmiä. Käytämme menetelmiä tavoitteellisesti ja eettisesti.

 

Asiakkaat tulee ottaa mukaan kehittämiseen aktiivisina toimijoina. Työssämme kehitämme yritysten ja yhteisöiden toimintaa keskustellen kaikkien yhteistyökumppanien kanssa. Tavoitteemme on nostaa yrityksen parhaat ominaisuudet esille, ja etsiä apuja kun niitä tarvitaan.

 

Paras työntekijä tekee työnsä hyvin ja lisäksi miettii kuinka sen voisi tehdä paremmin. Työntekijä tuntee itse oman työnsä ja sen erityispiirteet. Otamme henkilöstön mukaan kehitysprojekteihin ja autamme jäsentämään yrityksen sisäisiä vuorovaikutusvälineitä.

 

Kuka tahansa urautuu jos ei altistu omia ajatusmallejaan haastaville ärsykkeille. Pöllytämme ajattelua ja pölytämme tietoa eri toimijoiden ja verkostojen välillä.

 

Johdamme strategiatyötänne, työstämme asiakaspalvelutoimintaanne, vedämme kehityspäiviänne, laadimme alueellisia raportteja ja evaluaatioita, fasilitoimme työpajoja sekä innovoimme kanssanne työtapoja ja -menetelmiä.

Nowadays we ingest thousands of toxins through the food, the water and the air which elevate blood cholesterol, cause liver diseases, sick arteries. So medicine has invented the new hemp formula and created CBD coffee to cope with stress and anxiety. Our organism is unable to eliminate all these harmful chemicals and toxins. Our body begins to work slowly and many functions are broken. We suffer from constipation, weight gain, lack of sleep, parasite infections, back ache, stomach pain and other health problems. To be healthy, energetic and have a clean body we should first of all think about the state of our colon and liver.

Esimerkkejä palveluistamme

Innovaatiosessio

Mitä tapahtuu kun insinööri, kuvataiteilija ja palvelumuotoilija laitetaan samaan työnpajaan? Innovaatiosessiossa haetaan poikkitieteellisiä ratkaisuja ennalta määritettyyn haasteeseen. Valmistelulla on tärkeä rooli, että päivään saadaan paikalle osallistujat, jotka ovat eri taustoista mutta tarpeeksi samalla aaltopituudella synnyttääkseen uuden palvelun, tuotteen, toimintamallin tai ymmärryksen.

Räätälöity fasilitointiprosessi

Aidosti asiakkaan tarpeista rakentuva, räätälöity fasilitointimallimme toteuttaa Susinnon eettistä työskentelytapaa ja yrityksen sisään rakennettuja arvoja. Jokainen toteuttamamme prosessi on rakennettu asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Meille on tärkeätä että työskentelymme tuottaa lisäarvoa ja on vaikuttavaa myös prosessin päätyttyä.

JustStart

Ihmiset työelämän välitiloissa on vielä hyödyntämätön potentiaali. Tyyppi, joka on poistumasta jostain, mutta ei ihan vielä astunut kunnolla sisään johonkin toiseen, omaa kyvyn ymmärtää näitä molempia maailmoja. JustStart-kohtaamisissa ihmiset pureutuvat päällimmäisiin haasteisiin.

Vuokrainnovaatiopäällikkö

Innovaatiopäällikkö on pelastus kun osakkeenomistajat ja hallitus peräänkuuluttavat lisää kauppaa, tuotteen ja palvelun uudistamista, innovaatioita, tehokkuutta ja tuloksia. Vuokrainnovaatiopäällikön voit ottaa käyttöösi kun tarve niin vaatii, kerran pari vuodessa tai päivän kuussa. Voit tehdä kuukausimaksuun perustavan innovointivireen ylläpitosopimuksen tai kertaluonteisia sopimuksia lyhyistä tai pitkäkestoisista projekteista.

Arvomme

Kestävä innovaatio

Näkyväksi tekeminen

Kuulluksi tuleminen

Ilo

Arvostava kohtaaminen