Palveluitamme

Palveluitamme

Henkilöstölähtöinen kehittäminen

Henkilöstö on kehittämisen tärkein voimavara.

Innovaatiotoiminta, sukupolviälykkyys, uudet toimintamallit, työn ilo ja imu. Työhyvinvointi ja läsnäolo työelämässä.

Olemme tehneet asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä projekteja kestoltaan parista tunnista pariin vuoteen. Useilla eri toimialoilla, sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatioille.

Miten teillä pidetään yllä kehittämisen liekkiä?

Läsnäolo työssä

Tuntuuko siltä että juokset, muttet etene mihinkään?

Työelämässä on useita muutoksia samanaikaisesti. Osaamisen tarve, rakenteet ja identiteetit ovat myllerryksessä. Mitkä ovat yksilön vaikuttamiskeinot? Milloin ja miten muuttaa opittuja ajattelu- ja toimintatapoja? Miten pitää itsensä kokonaisena työelämän tuulien riepotteluissa?

Tietoisesti läsnäoleva ihminen on tyynempi, tietoisempi ja kykenevämpi - kokonaisvaltaisesti luovempi ja joustavampi. Tietoisesti läsnäoleva ihminen pysyy tyynempänä työn myllerryksessä ja on kykenevämpi priorisoimaan olennaiset tehtävät. Tietoisesti läsnäolevalla ihmisellä on vahva luontoyhteys.

Läsnäolo työssä - luennoilla, työpajoissa ja kehittämisprojekteissa etsitään, mennään ja pysytään itsessä.

Business Model Canvas

Business Model Canvas on väline liiketoimintamallien suunnitteluun, kuvailemiseen, haastamiseen ja kehittämiseen. Business Model Canvas ja siihen liittyvät muut käytännölliset työkalut auttavat ymmärtämään asiakkaita, kehittämään parempia arvolupauksia, ja löytämään toimivan liiketoimintamallin. Työkalu on muuttanut merkittävästi uuden liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä ajattelutapoja.

Käytössämme on Strategyzer -työkalu.

Asiakastarvehaastattelut

Tiedätkö sinä, miksi asiakkaasi ostavat juuri sinulta? Onko asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttunut? Tiedätkö miksi näin on?

Asiakashaastattelut voidaan tehdä osana Business Model Canvasta, pidempää kehittämisprojektia tai lyhyemmän herättelyn pohjatiedoiksi. Hyvin suunnatut asiakashaastattelut antavat tietoa myös sellaisenaan - enemmän kuin kysely!

Visualisointi

Kuva yhdistää monta tarinaa.

Organisaatioissa ja työelämässä esiintyy tilanteita joita on vaikea sanallistaa. Joskus tilanne voi olla niin tabu, että kuvan kautta on turvallisempaa käsitellä sitä. Toisaalta organisaation merkittävät ilon hetket nostettuna kuvana kaikkien näkyville muistuttavat miksi työtä tehdään.

Tilaajan materiaalin perusteella analysoidaan ydin mikä visualisoidaan. Materiaali voi olla esim. avainsanoja, tarina, tai tikku-ukoista piirretty hahmotelma. Osaamisessa yhdistyy vuosien työelämäkehittämisen kokemus visuaaliseen tarinankerrontaan.

Visualisointi voi olla osana kehittämisprosesseja, tai erikseen kuvaamassa esim. arvoja, hyviä käytäntöjä, toimintaohjeita tai vuorovaikutusta.

JustStart

Työelämän rakenteet ovat murroksessa. Teollisuuden työpaikat ovat vähenneet radikaalisti. Kasvava toimiala on työvoiman vuokraus. Enää vain harva tekee pitkää uraa yhdessä yrityksessä. Sen sijaan yksilön pitää oppia sellaisia työelämäkyvykkyyksiä, kuten verkostoitumista, oman osaamisen esilletuontia ja luovaa tiedon soveltamista. Uran vaihtamisesta on tulossa enemmän sääntö kuin poikkeus.

JustStart on areena, jossa pohditaan omaa osaamistaan ja sijoittumistaan työelämäkentässä. JustStartissa on lupa olla välitilassa, epämääräisessä päättämättömyyden paikassa. Tiedämme että se ei kestä ikuisesti, vaan sen tiedostaminen ja salliminen auttaa pääsemään itselle sopivan ja mielekkään tekemisen äärelle.

Aloimme vaan tekemään JustStarttia Susinno Oy:lla Lahdessa vuonna 2015. Alunperin idea lähti suuresta Start-up huumasta. Mutta mitä tapahtuu ennen yrittäjäksi ryhtymispäätöstä? JustStarttiin voi tulla ilman ideaa tai liiketoimintasuunnitelmaa, mutta kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on hyvä olla. Kaikki eivät päädy yrittäjiksi JustStartista. Tavoitteemme on, että jokainen päätyy itselle mielekkääseen suuntaan, mikä se sitten olikaan. Autamme osaltamme ohjaamaan tälle suunnalle.

Vuokrainnovaatiopäällikkö

Innovoi tai hyydy – Huolehdithan yrityksesi uudistumisesta ja ennakoinnista riittävästi? Riittääkö aika innovointiin? EIKÖ?

Vuokraa Susinnon Innovaatiopäällikkö! 

Innovaatiopäällikkö on pelastus kun osakkeenomistajat ja hallitus peräänkuuluttavat lisää kauppaa, tuotteen ja palvelun uudistamista, innovaatioita, tehokkuutta ja tuloksia. Vuokrainnovaatiopäällikön voit ottaa käyttöösi kun tarve niin vaatii, kerran pari vuodessa tai päivän kuussa. Voit tehdä kuukausimaksuun perustavan innovointivireen ylläpitosopimuksen tai kertaluonteisia sopimuksia lyhyistä tai pitkäkestoisista projekteista.

Innovaatiopäällikkö:

- on yrityksen johdon ja kehittäjien sparraaja ja tuki

- kartoittaa ja havainnoi yrityksesi innovaatiopotentiaalin ja työntekijöiden kyvykkyyden ja mahdollisuudet innovoida

- suunnittelee kehittämisprosesseja innovaatioiden synnyttämisen näkökulmasta

- tuo käyttöösi menetelmiä, joilla innovointiin saadaan potkua

- sitouttaa ja osallistaa työntekijät ja asiakkaat yrityksen tuotteen tai palvelun kehittämiseen

- antaa käyttöön menetelmiä joilla ideat viedään pysyviksi käytännöiksi ja teoiksi

- projektoi, fasilitoi ja raportoi kehittämisprosessin

- selvittää rahoituslähteitä ja hakee rahoitusta kehittämiseen, auttaa raportoinnissa tai hoitaa sen kokonaan!

Hyödyt yrityksellenne:

- Kiinteät ennakoitavat kulut kuukausipohjaisella sopimuksella

- Voitte itse keskittyä ydinosaamiseenne

- Maksat vain tehdystä työstä

Innovaatioasiantuntijamme ovat:

- Kokeneita ja luotettavia moniosaajia

- Idearikkaita ja luovat innovointimenetelmät hallitsevia

- Vahvasti verkostoituneita muiden yritysten ja yliopistojen kanssa

USKALLA KOKEILLA!

Vuokrainnovaatiopäällikön palkanmaksusta ja lakisääteisistä työnantajavelvoitteista vastaa Susinno Oy. Työssään konsulttimme noudattavat kuitenkin yrityksesi menetelmiä ja toimintatapoja.