Tuija Oikarinen

Jokainen on oman työnsä paras kehittäjä – mutta kuinka nähdä totutut itsestäänselvyydet uusin silmin?

Muutoksen tekemisen näen tasapainoiluna ristiaallokossa, missä tarvitaan uusia näkökulmia avaavia, luovia ja moniäänisiä vaiheita sekä analyyttis-rationaalisia päätöksenteon vaiheita.

Kokemusta muutoksenteon ristiaallokoista olen kerännyt lukuisten yritysten ja julkisorganisaatioiden kehittämisprojektien, tutkimustoiminnan sekä yrittäjäkokemuksen kautta.

Tuija Oikarinen (KTT)